Środki anty palne ?

image description

Środki anty palne ?

No cóż jak napewno wielu z Was wie,  problem odporności ogniowej pojawia się praktycznie w każdej gałęzi gospodarki. Ograniczenie palności to marzenie wielu producentów nie tylko materiałów budowlanych ale również materiałów użyteczności publicznej. Ilość materiałów całkowicie nie palnych jest naprawdę nie wielka, jak też świadomość o ich istnieniu.

Chcąc sklasyfikować materiały materiały biorąc pod uwagę ich odporność ogniową  musimy mieć świadomość o istnieniu klas palności.

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych

Klasy ogniowe wyrobów budowlanych określane są na podstawie badań i oceny wyników wg norm wspólnych dla wszystkich krajów unijnych. Klasyfikacja ogniowa materiału powinna być odpowiednio oznaczona na etykiecie.

Zgodnie z normą dla wyrobów budowlanych przewidziano 7 podstawowych klas : A1, A2, B, C, D, E, F z tym, że dla posadzek klasy oznaczane są jako: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl. Euroklasa jest kombinacją 3 oznaczeń: klasy podstawowej i dwóch uzupełniających. Najważniejsza jest podstawowa Euroklasa wyrobu, która wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia.

Najbardziej bezpieczne są materiały budowlane oznaczone klasą A1, kolejne to klasy A2 i B. Wyroby znajdujące się w klasach C, D, E i F mogą doprowadzać do rozgorzenia, czyli gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, za którym idzie skokowy wzrost temperatury.

 

 

Jeśli chodzi o klasy uzupełniające oznaczane one są literami: s i d. Symbol s charakteryzuje jak dużo dymu wytwarza materiał budowlany. Najbarzdiej niebezpieczne są wyroby oznaczone jako s2 lub s3, ponieważ wytwarzają intensywny dym. Oznaczenie D mówi o powstawaniu płonących kropli lub odpadów podczas palenia się wyrobu. Powstawanie płonących kropli czy też odpadów może prowadzić do przenoszenia pożaru w miejsca odległe od jego źródła.

 

Na rynku pojawiają się materiały pomocnicze ( farby pęczniejące i inne zabezpieczenia) , które pozwalają na  podwyższenie odporności  ogniowej materiałów budowlanych. Niewątpliwie należy do nich powłoka zabezpieczająca DC315.

Ta jedno komponentowa  farba pozwala na znaczne ograniczenie palności materiałów budowlanych. Testy przeprowadzone na pianach poliuretanowych przynoszą znakomite wyniki.

Analizując piany poliuretanowe o klasie palności F gdzie płomień ognia wynosił 22cm po zastosowaniu DC315 następuje wyraźne ograniczenie płomienia. W przypadku systemu piana poliuretanowa Komfort+ OC8 wysokość płomienia spadła do 3cm.

Testy wykonano również na pianie zamknięto komórkowej Komfort+ CC30 tutaj wyniki były jeszcze lepsze i ograniczyły płomień do 2cm.

Wyraźna poprawa właściwości anty palnych powoduje, że zastosowanie materiałów budowlanych o słabszej odporności ogniowej może wyraźnie się poszerzyć. No cóż najważniejszym problemem będzie cena systemu i niestety potrzeba wykonywania dodatkowej pracy.

Idealnym rozwiązaniem było by stworzenie materiału , który integrowałyby się z materiałem chronionym i tym samym nie wymagał dodatkowej pracy.

No cóż prawdopodobnie nie jest to proste zadanie lecz przeprowadzenie testów odpowie nam na pytanie czy to możliwe.

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X